Privacyverklaring Online Shop


Privacyverklaring online shop

Wij danken u voor uw bezoek aan onze e-shop en voor uw interesse in onze producten. Esprit wil dat u makkelijk op de website en in de app kunt navigeren en dat u zich geen zorgen moet maken over de vertrouwelijkheid van uw gegevens. De bescherming van uw gegevens is namelijk een belangrijke pijler in de bedrijfsfilosofie van Esprit. Daarom vinden we transparantie bij de verwerking van de gegevens van onze klanten enorm belangrijk. Wij willen u graag informeren over welke persoonsgegevens we opvragen, voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u hebt.

Volgens art. 4 punt 1 van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (hierna: AVG) wordt onder persoonsgegevens verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.


OverzichtA. Algemene gegevens

 I. Naam en adres van de verantwoordelijke

 II. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming


B. Gegevensverwerkingsprocessen

 I. Beschikbaarstelling van de website

 II. Gebruik van cookies

 III. Gegevensverwerking bij het gebruik van onze online shop

 IV. Nieuwsbrief

 V. Contactformulier, chat en e-mailgegevens, melding van storingen

 VI. Registratie als Esprit Friend

 VII. Storefinder

VIII. Productbeoordeling en klanttevredenheidsonderzoeken met Medallia

IX. Klantenonderzoek met Qualtrics

X. Gegevensverwerking bij het maken van een Personal Shopping-afspraak


C. Uw privacyrechten


D. Overdracht aan derden


E. VersieA. Algemene gegevens


I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De persoon die verantwoordelijk is voor de online shop in de zin van de AVG en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere regels voor gegevensbescherming is:


Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Duitsland

Telefoon: 273 6441 52 (vaste lijn)

E-mail: info@esprit.be


II. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming via dp@esprit.com.


B. Gegevensverwerkingsprocessen


I. Beschikbaarstelling van de website en de app


1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

In het geval van louter informatief gebruik van onze website of app, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw internetbrowser of de app naar onze server stuurt wanneer u onze website bezoekt:


• IP-adres (mogelijk in geanonimiseerde, verkorte vorm)

• Datum en tijdstip van het verzoek

• Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

• inhoud van het verzoek (concrete pagina)

• Toegangsstatus / HTTP-statuscode

• De overgedragen hoeveelheid gegevens

• Website waarvan het verzoek afkomstig is

• Browser type of gebruikte app

• Besturingssysteem en de interface

• Taal en versie van de browsersoftware

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem bewaard. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker bewaard. De gegevens van de server-logbestanden worden apart bewaard van andere doorgegeven persoonsgegevens.


2. Doel en wettelijke basis van de gegevensverwerking

Als u onze website wil bekijken of onze app wil gebruiken, registreren we de onder punt 1 vermelde gegevens omdat ze technisch vereist zijn om onze website aan u te kunnen weergeven en de stabiliteit en veiligheid van het systeem te garanderen. De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website en de app te garanderen. Bovendien gebruiken we de gegevens voor de optimalisatie van de website en de app voor de waarborging van de veiligheid van onze IT-systemen. In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigde belang in de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 punt f AVG.


3. Opslagduur

De gegevens worden verwijderd zodra ze voor het behalen van het doel van hun registratie niet meer nodig zijn. In het geval van de registratie van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website is dit het geval, wanneer de betreffende sessie is beëindigd, wat betekent dat u onze website hebt verlaten.


4. Mogelijkheid tot herroeping en verwijdering

De registratie van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de app alsook het bewaren van de gegevens is noodzakelijk voor de functionaliteit van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om de website of de app te gebruiken zonder een dergelijke gegevensverwerking.


II. Gebruik van cookies


1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij willen onze diensten ook in de toekomst zoveel mogelijk personaliseren en voortdurend verbeteren om u interessante informatie en een aangename shopervaring te kunnen bieden.. Daarom maken we gebruik van cookies. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die door uw gebruikte browser op uw harde schijf worden opgeslagen en waardoor door ons bepaalde informatie stroomt. Zo een cookie bevat een typische tekenvolgorde die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt als de website opnieuw wordt bezocht. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Als u geen cookies wil ontvangen, kunt u dit via de instellingen van uw internetbrowser configureren. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde cookies noodzakelijk zijn om alle functies van onze website te kunnen gebruiken. Als u onze app gebruikt, identificeert de app ook de betreffende gebruiker via cookies.

Wij gebruiken zowel zogenaamde sessie cookies, die alleen voor de duur van een online bezoek worden gebruikt, alsook cookies die voor een langere periode worden gebruikt. Langdurige cookies worden voornamelijk gebruikt om u als klant permanent terugkerende instellingen in de online shop ter beschikking te kunnen stellen, zoals persoonlijk op u afgestemde informatie om uw gebruiksgemak te verbeteren en u aanbiedingen te kunnen tonen die op uw voorafgaand koopgedrag zijn afgestemd.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:


• Tijdelijke cookies (zie a)

• Permanente cookies (zie b).


a) Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies – waartoe in het bijzonder zogenaamde sessie cookies behoren – worden doorgaans automatisch verwijderd als u de browser sluit of een sessie verlopen is. Deze cookies bewaren een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan dezelfde sessie kunnen worden gelinkt. Daardoor kan uw computer worden geïdentificeerd wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessie cookies worden doorgaans verwijderd wanneer u uitlogt of het browserscherm afsluit. In sessie cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:


• Taalinstellingen

• Alle login-gegevens

• Bezoekers-ID

• Tijdstempel met begin en einde van de huidige sessie.


b) Permanente cookies

Permanente cookies worden automatisch na een bepaald termijn verwijderd, die kan verschillen van cookie tot cookie. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser op elk moment zelf verwijderen of deactiveren. Voor de persoonlijke vormgeving alsook de optimalisatie van onze website worden gegevens geregistreerd en bewaard en worden ook gebruikersprofielen op basis van deze gegevens aangemaakt onder pseudoniemen. Gebruikersprofielen worden echter zonder de expliciete toestemming van de bezoeker niet gecombineerd met de gegevens die bij de drager van het pseudoniem horen. Bij een bezoek aan onze website worden de gebruikers door een infobanner over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en naar deze privacyverklaring verwezen.

Door Esprit gebruikte permanente cookies zijn:


aa) Webtrekk

We gebruiken een cookie van de firma Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland voor de analyse en evaluatie van de manier waarop klanten onze website gebruiken.

U kunt deze verzameling en opslag van gegevens op elk moment voor de toekomst herroepen. Hiervoor kunt u de volgende “link” oproepen.

Door de link te bevestigen wordt op uw computer een zogenaamde opt-out cookie geplaatst. Deze cookie is 5 jaar geldig. Gelieve er rekening mee te houden dat deze opt-out cookie ook wordt verwijderd als u alle cookies op uw computer verwijderd. Dat betekent dat als u de gegevensverzameling via een pseudoniem door Webtrekk wil blijven tegenhouden, dan moet u opnieuw de opt-out cookie plaatsen. Het opt-out cookie wordt per browser en computer geplaatst. Indien u onze website thuis of op het werk via verschillende browsers bezoekt, moet u het opt-out cookie in de verschillende browsers of op de verschillende computers activeren.

Daardoor kunnen echter sommige functies van de website niet meer worden gebruikt.


bb) Adclear

We gebruiken een cookie van de firma AdClear GmbH, Torstraße 106, 10119 Berlijn, Duitsland voor de analyse en evaluatie van de manier waarop klanten onze website gebruiken.

U kunt ervoor zorgen dat de AdClear campagnetracking geen gegevens van u verzameld. Hiervoor wordt door het domein van onze website een cookie met de naam ‘adclearoptout’ geplaatst. Deze herroeping is geldig voor zolang het cookie niet wordt verwijderd. Het cookie wordt voor het vermelde domein, per browser en gebruiker van een computer geplaatst. Als u onze website via meerdere apparaten en browsers bezoekt, moet u op elk apparaat en in elke browser afzonderlijk de registratie van gegevens opnieuw herroepen.

Om bezwaar te maken tegen de gegevensverzameling door AdClear, klik HIER.


cc) New Relic

Verder gebruiken we een cookie van New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, VSA.

De plug-in van New Relic Inc. geeft ons de mogelijkheid om statistische beoordelingen over de snelheid, bereikbaarheid en functionaliteit van de website te maken. Persoonsgegevens worden hierbij niet verwerkt. Het doel en de omvang van de registratie van gegevens alsook de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de privésfeer van de gebruiker kunt u lezen in het privacybeleid van New Relic: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.


dd) Criteo

Wij gebruiken op onze website ook de dienst Criteo van Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk. Met behulp van deze tool wordt aan gebruikers, die onze website al eens bezocht hebben en interesse in onze producten hebben getoond, op webpagina’s, die eveneens de dienst Criteo gebruiken, doelgerichte advertenties getoond (re-marketing). De toepassing van deze reclame gebeurt op basis van informatie over uw bezoek aan de betreffende webpagina’s, die o.a. in cookies is bewaard. Deze tekstbestanden worden in het kader van aansluitende bezoeken aan de website voor doelgerichte productaanbevelingen uitgelezen. Voor dit doel wordt in de cookies een toevallig gegenereerd identificatienummer bewaard. Noch dit nummer noch de informatie over uw bezoeken aan de webpagina’s kunnen daarbij persoonlijk aan u worden toegewezen.

Het cookie wordt doorgaans voor een periode van maximaal een jaar bewaard en daarna automatisch verwijderd. U kunt de opslag en het gebruik van de informatie door de dienst van Criteo verhinderen door op de volgende link te klikken (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie) en daar de regelaar bij ‘opt-out’ op ‘ON’ zetten. Als u ‘ON’ kiest, wordt in uw browser een nieuwe cookie (opt-out cookie) geplaatst. Deze cookie signaleert aan de dienst van Criteo, dat Criteo geen gegevens meer over uw gebruikersgedrag mag registreren en verwerken. U hebt de mogelijkheid om deze functie opnieuw te activeren wanneer u de regelaar op ‘OFF’ zet. Gelieve er rekening mee te houden dat deze instelling voor elke browser die u gebruikt, moet worden ingesteld. Als alle cookies in uw browser worden verwijderd, dan is dit ook het geval voor het opt-out cookie.


ee) Conversant

Verder gebruiken we de diensten van Conversant, Inc., 30699 Russell Ranch Road #250, Westlake Village, CA 91362, VSA, die het surfgedrag van onze websitebezoekers op basis van cookies voor marketingdoeleinden in anonieme vorm verzamelen en bewaren. Conversant ondersteunt ons ook bij de weergave van advertenties op andere websites (zog. Publisher). De verzamelde gegevens worden louter voor de analyse van onze marketingactiviteiten gebruikt. Een andere vorm van gebruik of doorgifte aan derden gebeurt niet. U kunt de volledig anonieme analyse van uw surfgedrag herroepen als u op deze link voor Conversant http://www.conversantmedia.com/opt-out klikt.


ff) Tealium

Als u de functie ‘Shop overal uw favoriete items via ads.’ activeert, plaatsen we de zogenaamde Collect Tag van het bedrijf Tealium Inc., dat een cookie op uw eindapparaat plaatst voor de analyse en evaluatie van het gebruikersgedrag van de klant op onze website. Met behulp van de Collect Cookies van Tealium kunnen we pseudoniem verzamelen hoe u met onze website interageert en herkennen voor welke artikelen in onze e-shop u interesse toont en op basis daarvan op andere plaatsen op internet banneradvertenties tonen die voor u relevant zijn.

De rechtsgrondslag voor het verzamelen van gegevens is in beide genoemde gevallen uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de functie ‘Shop overal uw favoriete items via ads.’ in uw privacy-instellingen te deactiveren. Houd er rekening mee dat, in het geval van herroeping van uw toestemming, de rechtmatigheid van onze verwerking van uw gegevens op basis van de toestemming tot aan het moment van herroeping onaangetast blijft.


gg) Adobe Analytics

We gebruiken een cookie van de firma Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland voor de analyse en evaluatie van de manier waarop klanten onze website gebruiken.

U kunt deze verzameling en opslag van gegevens op elk moment voor de toekomst herroepen. Hiervoor kunt u de volgende “link” oproepen.

Door de link te bevestigen wordt op uw computer een zogenaamde opt-out cookie geplaatst. Deze cookie is 5 jaar geldig. Gelieve er rekening mee te houden dat deze opt-out cookie ook wordt verwijderd als u alle cookies op uw computer verwijderd. Dat betekent dat als u de gegevensverzameling via een pseudoniem door Webtrekk wil blijven tegenhouden, dan moet u opnieuw de opt-out cookie plaatsen. Het opt-out cookie wordt per browser en computer geplaatst. Indien u onze website thuis of op het werk via verschillende browsers bezoekt, moet u het opt-out cookie in de verschillende browsers of op de verschillende computers activeren.

Daardoor kunnen echter sommige functies van de website niet meer worden gebruikt.

Als u bezwaar maakt tegen uw uitsluiting van de gegevensverzameling van Adobe en u de Adobe opt-out-cookie wilt verwijderen, kunt u de opt-out ongedaan maken via deze “link“.


hh) RTB House

Als u de functie ‘Shop overal uw favoriete items via ads’ van onze website activeert, plaatsen we cookies van de dienst ‘RTB House’ van RTB House, S.A, 61/101 Złota Street, 00-819 Warschau, Polen op uw eindapparaat. Met behulp van de cookies van RTB House kunnen we pseudoniem verzamelen hoe u met onze website omgaat en herkennen in welke producten uit onze e-shop u geïnteresseerd bent. Het doel hiervan is dat we u op basis hiervan gerichte advertenties kunnen aanbieden op internetpagina’s die ook gebruik maken van de dienst RTB House door de inhoud van de door RTB House geplaatste cookies te lezen (remarketing).

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

U kunt uw toestemming te allen tijde vrijwillig intrekken door de functie ‘Shop overal uw favoriete items via ads’ in uw privacy-instellingen te deactiveren. Houd er rekening mee dat, in het geval van herroeping van uw toestemming, de rechtmatigheid van onze verwerking van uw gegevens op basis van de toestemming tot aan het moment van herroeping niet wordt beïnvloed.

Indien u uw toestemming voor het deactiveren van de functie ‘shop overal uw favoriete items via ads’ intrekt, wordt een nieuwe cookie (opt-out cookie) in uw internetbrowser geplaatst. Deze cookie signaleert de dienst RTB House dat RTB House geen gegevens over uw persoon mag opslaan.


ii) AWIN

Wij, Esprit Retail B.V. & Co. KG, gebruiken op onze website cookies van het affiliate-netwerk Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna: ‘AWIN’), om affiliate-marketingcampagnes uit te voeren. Op die manier kan AWIN nagaan welke websites, apps of andere technologieën van derden, potentiële klanten naar onze websites en apps hebben verwezen (‘referrers’). Hierdoor kunnen wij de exploitanten van deze websites een eerlijke commissie betalen voor de succesvolle weergave van advertenties en voor de bijdrage aan het tot stand brengen van aankopen bij ons.

Ons belang hierbij is het voeren van een online reclamecampagne die wordt vergoed op basis van prestaties. We werken samen met Awin. Dit bedrijf helpt ons bij de uitvoering van deze affiliate-marketingcampagne. Het privacybeleid van Awin vindt u hier. Het bevat informatie over jouw/uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking door Awin.

De cookietermijn is 30 dagen. Awin heeft vestigingen in meerdere landen en verwerkt de persoonsgegevens daarom deels ook samen met andere bedrijven van de groep in de betreffende landen. Daarnaast kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan bevoegde dienstverleners buiten de EU/EER. Het vereiste niveau van gegevensbescherming is hierbij vastgelegd door adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of modelcontractbepalingen van de EU. Wij wijzen u erop dat gegevens met uw toestemming ook kunnen worden doorgegeven aan een derde land buiten de EU/EER, dat mogelijk een lager niveau van gegevensbescherming heeft dan de EU (art. 49, lid 1, p.1, onder a, van de EU-DS-GVO).

In sommige gevallen kan AWIN een beperkt profiel bijhouden dat op u betrekking heeft. Dit zal echter niet uw identiteit, uw online gedrag of andere persoonlijke kenmerken openbaar maken. Het enige doel van dit profiel is om bij te houden of een omleiding op een apparaat is gestart en op een ander apparaat is voltooid.

In sommige gevallen kunnen AWIN en de verwijzer van de potentiële klant uw persoonlijke gegevens ontvangen en verwerken om samen met ons de affiliate-marketingcampagne uit te voeren.

We ontvangen ook persoonsgegevens van potentiële klanten van Awin en verwijzers, die in de volgende categorieën kunnen worden onderverdeeld: cookiegegevens, gegevens met betrekking tot de website, app of technologie van waaruit een potentiële klant naar ons is doorverwezen en technische informatie over het apparaat dat u gebruikt.

Bovendien ontvangt AWIN factuur-/aankoopverwerkingsgegevens, ook in het kader van klachten (datum, bestelnummer, publisher-ID, reclamemateriaal en de reden van afwijzing, indien van toepassing), met het oog op de facturering met de affiliate-bedrijven.

We verwerken de gegevens op basis van uw toestemming, die u hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, of artikel 49, lid 1, p. 1, onder a, van de EU-DS-GVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de functie 'profiteren van partner- en kortingsprogramma’s' in uw privacy-instellingen te deactiveren. Hou er rekening mee dat, in het geval van herroeping van uw toestemming, de rechtmatigheid van onze verwerking van uw gegevens op basis van de toestemming tot aan het moment van herroeping onaangetast blijft.


jj) Andere website modules

Wij, Esprit Retail B.V. & Co. KG gebruiken cookies op onze website voor functies die we zelf hebben ontwikkeld.

Voor bepaalde actieperiodes gebruiken we op de website een zogenaamd "Kortingswiel". Hier kunnen Esprit-vrienden door op een knop te klikken deelnemen aan een prijstrekking en willekeurig een vouchercode als prijs ontvangen. Deze module gebruikt de cookie "hasSpun" om op te slaan of deelname aan de actie al heeft plaatsgevonden. De cookie wordt alleen ingesteld wanneer u op de knop klikt om deel te nemen.2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens via het gebruik van cookies is art. 6 lid 1 punt f AVG.


3. Doel van de gegevensverwerking

Tijdelijke cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website en de app te vergemakkelijken. Enkele functies van onze website en app kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van webpagina’s opnieuw wordt herkend. Zo worden tijdelijke cookies voor de functionaliteit van het winkelmandje, de overname van de taalinstellingen en het onthouden van zoektermen gebruikt.

We gebruiken permanente analysecookies om de kwaliteit van onze website en zijn inhoud te personaliseren en te verbeteren. Door de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod blijven optimaliseren.

Deze vermelde doeleinden geven ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 punt f AVG weer. Zonder uw toestemming gebeurt de registratie van analysegegevens alleen op basis van een anonieme of pseudonieme manier. Wij kunnen hierdoor uw identiteit niet herkennen.


4. Duur van de opslag, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Cookies worden op uw computer bewaard en door deze aan onze website overgedragen. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te veranderen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren.

Gelieve er rekening mee te houden dat u uw browser zodanig kunt instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat u zelf over de aanvaarding of de aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen beslist of ze ook volledig kunt weigeren. De manier waarop de cookie-instellingen worden beheerd, verschilt van browser tot browser. Dit is in het helpmenu van elke browser beschreven, waarin u kunt lezen hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn voor de respectievelijke internetbrowsers te vinden onder de volgende links:


Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website en onze app mogelijk beperkt is.


5. Gebruik van andere analytische tools


a) Gebruikmaking van Facebook Pixel – Facebook remarketing en conversion tracking

Op onze website gebruiken we de Facebook tag van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; ‘Facebook’). Deze tag wordt enerzijds gebruikt voor de zogenaamde conversion tracking. Zo kunnen we nagaan wat het effect van onze marketingmaatregelen is en kunnen we u in de toekomst nog relevantere artikelinformatie via het sociale netwerk Facebook presenteren.

We gebruiken ook de ‘Custom Audiences’ remarketingfunctie van de Facebook tag op onze website. De remarketingfunctie heeft het doel de bezoekers van de website doelgericht aan te spreken met op interesses gebaseerde reclame in het sociale netwerk Facebook.

Via deze tag komt bij het bezoek van de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand. Hierdoor zal aan de Facebook-server worden doorgegeven welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Facebook kent deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount, indien deze voorhanden is. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, ziet u vervolgens gepersonaliseerde, op uw interesses gebaseerde Facebook advertenties.

Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 letter f) AVG) om u relevante artikelinformatie beschikbaar te stellen.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens die berust op artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

Houd er ook rekening mee dat Facebook in verband met het aanbieden van het sociale netwerk Facebook een eigen, verdergaande gegevensverwerking kan nastreven, die verder reikt dan de door ons hier beschreven doeleinden. Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook, over uw rechten in dit verband en over manieren om uw privacy te beschermen vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.


b) Light Reaction

We gebruiken Light Reaction-technologie om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en app en om onze advertenties voor u te optimaliseren door ze af te stemmen op uw interesses en door speciale aanbiedingen voor u. Deze doeleinden geven ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 punt f AVG weer.

Light Reaction maakt deel uit van de programmatische mediagroep Xaxis; Xaxis is een bedrijf dat wereldwijd opereert als deel van de media investment groep GroupM; GroupM maakt deel uit van de ondernemingsgroep WPP plc. Via de business unit Light Reaction is Quisma GmbH de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de gegevens die Light Reaction verzamelt. U kunt ze bereiken op het volgende adres: Light Reaction, c / o Quisma, Rosenheimer Strasse 145D, 81671 München, Duitsland.

Deze serviceprovider verwerkt onder andere de volgende gegevens:

– Technische identificatiegegevens, zoals Cookie-ID’s, mobiele advertentie-ID’s (zoals IDFA’s en Google Advertising ID’s),

– Verdere technische gegevens, zoals het IP-adres en gegevens die zijn afgeleid van een IP-adres (zoals onnauwkeurige geolocatiegegevens die het land, de regio, de stad en / of de postcode van een apparaat aangeven), het type internetbrowser, de taal van de browser en het besturingssysteem, het type verbinding (kabel of WLAN), het netwerk waarmee het apparaat is verbonden en de mobiele serviceprovider (indien beschikbaar), breedtegraad / lengtegraad van een (mobiel) apparaat

– Online activiteitsgegevens zoals opname van de de soorten bezochte pagina’s (om interesses te identificeren), de pagina die u voor en na het zien van een advertentie hebt bezocht, datum en tijd van de online activiteit, frequentie van bezoeken aan een pagina, zoektermen gebruikt op een pagina, interactie met een advertentie (d.w.z. of een gebruiker op een advertentie klikt).

– Gebruikersgegevens ontvangen van derden (klanten en serviceproviders van Light Reaction), zoals de door derden verzamelde online en offline gebruikersgegevens, demografische gegevens en interesses. In het geval van de ontvangst van offline gebruikersgegevens, ontvangt Light Reaction geen namen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of vergelijkbare gegevens van de gebruikers, die de identificatie van een specifieke persoon verbonden aan deze ID’s mogelijk zouden kunnen maken.

Raadpleeg het privacybeleid van Light Reaction op http://lightreaction.com/en/policy_new/ voor meer informatie over het gebruik en de verwerking van de gegevens.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag door op de knop ‘opt-out’ te klikken: http://lightreaction.com/en/policy_new/.


c) Pinterest

We maken gebruik van promotiediensten die worden aangeboden door het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. We maken promotie via zogenaamde pins binnen Pinterest. Als u via een van onze gesponsorde pins op een van onze aanbiedingen komt, zal deze informatie door Pinterest worden verwerkt en als statistiek (conversie) aan ons worden doorgegeven. Zo krijgen we bijvoorbeeld informatie over het totale aantal gebruikers dat op een van onze pinnen heeft geklikt. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Voor zover persoonsgegevens hierbij worden verwerkt, is dit gebaseerd op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, punt f AVG. U kunt bezwaar maken tegen opname in deze tracking in onze privacy-instellingen.


d) Gebruik van de remarketing- of ‘vergelijkbare doelgroepen’- functie van Google Inc.

Wij maken op onze website gebruik van de remarketing- of ‘vergelijkbare doelgroepen’- functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ‚Google‘). Deze functie dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren.

Google gebruikt cookies om de analyse van het gebruik van de website uit te voeren, wat de basis vormt voor het creëren van op interesses gebaseerde advertenties. Cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonsgegevens van websitebezoekers opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Network bezoekt, zult u advertenties zien die zeer waarschijnlijk eerder bezochte product- en informatiegebieden bevatten.

Uw gegevens worden mogelijks wel naar de Verenigde Staten verzonden. Google is volgens de US-EU-Privacy Shield, de overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens, gecertificeerd en is daarmee verplicht de Europese regels op vlak van bescherming van persoonsgegevens na te leven.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang om de websitebezoekers met doelgerichte reclame aan te spreken door het plaatsen van gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde reclame-advertenties wanneer zij andere websites van het Google Display Network bezoeken.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking.

Meer informatie over Google remarketing en de bijhorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/.


e) Gebruik van Google Adwords Conversion-Tracking

Wij gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma ‘Google AdWords’ en in dit kader Conversion-Tracking (evaluatie bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ‘Google’). Wanneer u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google, wordt er een cookie voor Conversion Tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Het is zodoende niet mogelijk om cookies op de websites van AdWords-klanten te volgen.

De informatie die met behulp van het Conversion-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om Conversion-statistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang van doelgerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.

Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG.

Hiervoor kunt u het opslaan van cookies verhinderen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te kiezen. Wij wijzen u er echter hierbij op dat u in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen benutten. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking-statistieken. U kunt ook voor u gepersonaliseerde reclame uitschakelen in de advertentie-voorkeuren van Google.

Meer informatie over de privacyverklaring van Google vindt u hier: https://www.google.de/policies/privacy/.


f) Gebruik van Bing Ads Universal Event Tracking (UET)

Op onze website worden gegevens met technologie van Bing Ads verzameld en opgeslagen, op basis waarvan gebruikersprofielen onder pseudoniemen worden opgesteld. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052‐6399, VSA. Deze dienst maakt het mogelijk om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen wanneer ze via advertenties van Bing Ads op onze website komen. Als u via zo’n advertentie op onze website komt, wordt op uw computer een cookie geplaatst. Op onze website is een Bing UET‐tag geïntegreerd. Dit is een code die samen met het cookie wordt gebruikt voor het opslaan van niet-persoonlijke informatie over het gebruik van de website. Informatie over uw identiteit wordt niet verzameld. De verzamelde informatie wordt naar de Microsoft server in de VSA verzonden en wordt daar maximaal 180 dagen bewaard. U kunt het verzamelen van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website evenals de verwerking van deze gegevens verhinderen door het plaatsen van cookies te deactiveren. Dit kan echter de functionaliteit van de website in bepaalde gevallen beperken. Bovendien kan Microsoft in bepaalde gevallen door zogenaamde Cross‐Device‐Tracking uw gebruikersgedrag op meerdere elektronische apparaten volgen en heeft het daardoor de mogelijkheid om gepersonaliseerde reclame op Microsoft websites en apps aan u weer te geven. Deze functie kunt u via de volgende link deactiveren: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=nl-NL.

Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing Ads: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/uk/53056/2.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Microsoft en Bing vindt u in het privacybeleid van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.


g) Airship

De app toont de eigen toestemming voor pushberichten. Door 'Relevante content en informatie ontvangen' te selecteren schakelt de app pushberichten in en deelt deze pushtokens met Airship.

De ESPRIT-app stelt Airhsip in staat tot gegevensverzameling (alle functies ingeschakeld en in-app-automatisering ingeschakeld) en stuurt de volgende gegevens naar Airship:

·   kanaal-id, locatie, tijdzone, platform, opt-in-status (pushberichten en meldingen), SDK-versie, Accengage-apparaat-ID (Accengage-module voor migratie), app-versie

·   In aanvulling hierop worden de volgende aangepaste velden voor Esprit verzonden – app_country, app_language, language, country, countryCode, model, login_status

De app stelt Analytics, tags en attributen in staat om contact te maken met Airship en de volgende gegevens te versturen:

·   Events, bijbehorende identifiers, geregistreerde meldingstypes, tijd in app, app-versie, apparaatmodel, fabrikant van apparaat, versie besturingssysteem, drager, type verbinding, frameworkgebruik, kanaal- en contacttags, kanaal- en contactattributen, externe id's (genaamd gebruiker)

·   In aanvulling hierop worden de volgende aangepaste velden voor Esprit verzonden – product_line_preferences

Aangepaste data is ingeschakeld op basis van de inlogstatus:

·   De app schakelt aangepaste data in en stuurt de volgende gegevens naar Airship – birthdate, card_number, epoints, firstname, friendid, friend_id, friend_level, points_gold, points_platin, postal_code

·   Gegevens worden naast Airship opgeslagen in SFMC

De toestemmingen worden opgeslagen in de instellingen van de app onder 'Instellingen m.b.t toestemming', zodat een gebruiker deze instelling indien gewenst ongedaan kan maken.


h) Firebase

De app toont de toestemming voor Google Analytics voor Firebase (GA4F) SDK. Door het selecteren van 'Help ons de Esprit-app nog beter te maken!' begint de app met het verzamelen van basisgegevens over appgebruik. Met het gebruik van Firebase SDK, wordt een aantal events automatisch verzameld.

De volgende standaardevents worden verzameld:

·   app_exception

·   app_update

·   first_open

·   os_update

·   screen_view

·   session_start

De volgende gegevens worden standaard verzameld bij elk event, waaronder aangepaste events. 

·   Language, page_location, page_referrer, page_title, screen_resolution

Overige gegevens die verzameld worden voor het meten van de technische diagnostiek betreffende de app. We sturen een event als een gebruiker een foutcode van API ontvangt.

De toestemmingen worden opgeslagen in de instellingen van de app onder 'Instelling m.b.t. toestemming', zodat een gebruiker deze instelling indien gewenst ongedaan kan maken.


i) Tealium in app

Geïmplementeerd event voor paginaweergave gebaseerd op het volgende stukje code voor de volgende pagina's (<page description> - <page name value> :

·   Homepage – startpagina (we volgen via webweergave WKScriptMessage, zie laatste punt)

·   Productoverzichtpagina (PLP) – plp

·   Productpagina (PDP) – pdp

·   Verlanglijstje – verlanglijstje

·   Winkelmandje – winkelmandje

·   Zoekweergave 

·   Scannerweergave (basisweergave, hulpweergave, weergave historie, weergave resultaten) 

·   Weergave selectie locatie

·   Weergave inbox Airship 

·   Elke keer dat we een event via webweergave ontvangen van het type trackView (we sturen deze door naar tealium) → WKScriptMessage


j) Cameratoestemmingen

Om de privacy van de gebruiker te beschermen heeft de app de voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig voor toegang tot zijn of haar camera. De gebruiker moet uitdrukkelijk toestemming geven aan de app voor toegang tot de camera en microfoon. Voordat de camera voor het eerst gebruik kan maken van het registratiesysteem, toont de app een melding waarin de gebruiker, zoals hieronder afgebeeld, gevraagd wordt toegang te geven tot de camera. De app slaat het antwoord van de gebruiker op deze melding op, zodat verder gebruik van het registratiesysteem niet opnieuw zorgt voor een melding. De gebruiker kan de toestemming wijzigen door in de app te gaan naar Instellingen > Privacy.

Verzoek tot autorisatie van de registratie van media in de app:

·   microfoon

·   fotobibliotheek

·   cameraIII. Gegevensverwerking bij het gebruik van onze online shop


1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking


a) Kopen in de online shop

Als je via onze website of app in de Esprit e-shop shopt, kunnen, naast de informatie over de bestelde artikelen, de volgende persoonsgegevens van je worden verzameld, verwerkt en gebruikt om je bestelling af te kunnen wikkelen:


• naam,

• voornaam,

• titel,

• factuur- en leveradres,

• e-mailadres,

• telefoonnummer (optioneel),

• geboortedatum,

• klantnummer,

• betalingsgegevens

( ‘Klantgegevens’).


Uw gegevens worden bij overdracht aan ons door de meest recente, technische veiligheidsstandaard, een zogenaamde SSL 256-bit encryptie(SSL = Secure Socket Layer) versleuteld.

Om de beste service voor onze klanten te garanderen, delen we uw persoonsgegevens binnen het wettelijk toegestane kader met andere bedrijven, die we als verwerkende partij hebben aangesteld, uitsluitend in de mate die nodig is om de overeenkomst uit te voeren en alleen in de daarvoor noodzakelijke omvang en daarbij zorgen we er altijd voor dat uw gegevens enkel volgens onze instructies worden verwerkt.


b) Preventie en detectie van misbruik

Bij een bezoek aan onze online shop wordt automatisch gecontroleerd of er aanwijzingen zijn die aangeven dat misbruik van onze online shop mogelijk is. Dit gebeurt enerzijds door middel van de gegevens van de verkoopovereenkomst (bv. gekocht product, naam, postadres, e-mailadres, leveradres, betaalmethode en de laatste cijfers van uw kaartnummer). En anderzijds door middel van een bezoekers-ID, die telkens anonieme controlegegevens van uw gebruikte apparaten kan bevatten (bv. beeldschermresolutie of de versie van het besturingssysteem) en over uw apparaten die met een bepaalde waarschijnlijkheid bij verdere bezoeken kunnen worden geïdentificeerd. Voor deze controle gebruiken we dienstverleners als verwerkers. Het IP-adres dat voor de aanmaak van de bezoekers-ID werd overgedragen, wordt niet gebruikt voor profilering en wordt meteen ingekort zodat het niet meer mogelijk is om het terug te leiden tot een specifieke persoon. Uw gegevens die voor de afhandeling van de verkoopovereenkomst dienen, worden met een sleutel die alleen wij kennen met de modernste technologie versleuteld, zodat het voor de dienstverlener niet meer mogelijk is om de gegevens terug te leiden tot een specifieke persoon. Als er een vermoeden is van misbruik, controleert een medewerker van ons team de beoordeling en de daarvoor onderliggende aanwijzingen. Als het sluiten van een overeenkomst wordt geweigerd, delen we dit aan u mee en geven we u ook – op aanvraag – info over de belangrijkste redenen voor de beslissing. In dat geval kunt u uw standpunt via info@esprit.be meedelen. De beslissing zal dan nog eens door een medewerker van ons team worden gecontroleerd. Uw bezoekers-ID wordt na vijf maanden verwijderd.

Google reCAPTCHA v3

Op onze website gebruiken we de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Deze functie gebruiken we om te bepalen of een invoer door een natuurlijke persoon wordt gedaan of door een gemechaniseerde en geautomatiseerde verwerking wordt misbruikt. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en wordt uitgevoerd volgens artikel 6, lid 1, punt f AVG op basis van ons legitiem belang bij het bepalen van de individuele wil achter acties op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. In het kader van het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook een overdracht van persoonlijke informatie naar de servers van Google LLC in de VS mogelijk zijn.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC, met vestiging in de Verenigde Staten, is Google LLC gecertificeerd volgens de EU-US overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield”. Daarmee wordt gegarandeerd dat aan de gegevensbeschermingsnorm die in de EU van kracht is, wordt voldaan. Het actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.


c) Betaalmethoden

In het kader van de betaling in onze online shop vragen we u om bepaalde persoonsgegevens om de betaling af te handelen.

Naast het kopen op rekening waarbij we naar uw opgegeven contactadres een factuur sturen, bieden we nog diverse andere betaalmethoden aan om het shoppen in onze online shop zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Daartoe behoren onder andere de volgende diensten:


aa) Paypal

We hebben componenten van PayPal in onze online shop geïntegreerd. PayPal is een dienstverlener voor online betalingen en is onafhankelijk van Esprit. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal accounts, die virtuele accounts van particuliere of zakelijke gebruikers voorstellen. Bovendien bestaat bij PayPal ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcard af te handelen, wanneer een gebruiker geen PayPal-account onderhoudt. Een PayPal-account wordt via een e-mailadres beheerd, waardoor er niet met een klassiek accountnummer wordt gewerkt. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te doen of ook betalingen te ontvangen. PayPal biedt verder ook trustee-functies en diensten om de koper te beschermen aan.

De Europese exploitant van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als u bij de bestelling in onze online shop als betaalmethode ‘PayPal’ kiest, worden gegevens van de betreffende persoon automatisch aan PayPal doorgegeven. Met de selectie van deze betaalmethode geeft u uw toestemming om uw persoonsgegevens, die voor de verwerking van de betaling vereist zijn, aan PayPal door te geven.

Bij de aan PayPal overgedragen gegevens gaat het doorgaans om uw voornaam, familienaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel nummer of andere gegevens die voor de de verwerking van de betaling noodzakelijk zijn. Voor de verwerking van de verkoopovereenkomst zijn ook de persoonsgegevens vereist, die gelinkt zijn aan de betreffende bestelling.

De overdracht van de gegevens heeft de verwerking van de betaling en fraudepreventie tot doel. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan PayPal, als er een gerechtvaardigd belang voor de overdracht bestaat. De persoonsgegevens die tussen PayPal en ons worden uitgewisseld, worden door PayPal onder bepaalde omstandigheden met kredietbeoordelaars gedeeld. Deze doorgifte heeft de credit check en identiteitscontrole tot doel.

PayPal geeft de persoonsgegevens eventueel aan gerelateerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers door, indien dit voor de uitvoering van de contractuele plichten noodzakelijk is of als de gegevens in opdracht moeten worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door PayPal op elk moment in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de persoonsgegevens die voor de (contractuele) afhandeling van de betaling noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt, gebruikt of gedeeld.

Het geldende privacybeleid van PayPal kunt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full terugvinden.


bb) SOFORT Banking

Indien u bij uw bestelling voor een betaling via de dienstverlener van online betalingen SOFORT banking kiest, worden uw contactgegevens voor de betreffende bestelling aan SOFORT Banking doorgegeven. SOFORT banking is een aanbieding van SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland. SOFORT banking heeft daarbij de functie van dienstverlener van online betalingen, die een girale betaling van producten en diensten via het internet mogelijk maakt.

Bij de persoonsgegevens die aan SOFORT Banking worden doorgegeven gaat het meestal om voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling, alsmede om gegevens die nodig zijn voor de bestelling, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belasting in procenten, factuurgegevens, enz.

Deze overdracht is nodig om uw bestelling te verwerken met de betaalmethode die u hebt geselecteerd, in het bijzonder om uw identiteit te bevestigen, voor de administratie van uw betaling en het beheer van de klantrelatie.

Gelieve er echter rekening mee te houden: persoonsgegevens kunnen door SOFORT Banking ook aan dienstverleners, onderaannemers of andere gerelateerde firma’s worden doorgegeven, in de mate dat dit voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen voor uw bestelling noodzakelijk is of als de persoonsgegevens in de order moeten worden verwerkt.

Onder bepaalde omstandigheden zullen de doorgegeven persoonsgegevens door SOFORT Banking met kredietbeoordelaars worden gedeeld. Deze doorgifte heeft de credit check en identiteitscontrole tot doel, in functie van de door u verrichte bestelling.

De privacybepalingen die SOFORT Banking toepast op de verwerking van uw gegevens, kunt u lezen in de privacymeldingen die u tijdens het betaalproces door SOFORT Banking worden getoond.

Bij verdere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met SOFORT Banking per e-mail (datenschutz@sofort.com) of schriftelijk (SOFORT GmbH, Datenschutz, Theresienhöhe 12, 80339 München).


cc) Betaling via creditcard

Verder bieden we u ook de optie aan om uw betalingen via creditcard te verrichten. In dit geval delen we uw gegevens met Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, die als dienstverlener de vereffening van uw betaalgegevens met de betreffende kredietinstellingen (Visa, Mastercard, enz.) uitvoert. De betaling vindt plaats via een betaalformulier van het PayGate-betalingsplatform van Computop. Computop is een producent van software voor banken en toonaangevende dienstverleners voor veilig betalingsverkeer. Als partner van het kredietwezen haalt Computop regelmatig een veiligheidscertificaat. Computop voldoet aan de PCI-beveiligingsstandaard, zodat u veilig online kunt betalen. https://www.computop.com/uk/solutions/online-payments/credit-and-debit-cards/

Om ervoor te zorgen dat u bij uw volgende aankoop met creditcard niet opnieuw de creditcardgegevens moet invullen, bieden we u als bijkomende dienst de optie om uw creditcardgegevens te bewaren. Om u daarbij ook een maximum aan veiligheid voor uw creditcardgegevens te bieden, bewaren we de gegevens niet zelf, maar laten we de gegevens bij Computop in een versleutelde vorm opslaan.

Computop geeft ons voor elk van uw gebruikte creditcards een individueel pseudo-kaartnummer voor uw bewaarde creditcard, die slechts de laatste 3 cijfers van uw echt creditcardnummer overneemt. Daardoor kunnen we u tijdens uw volgend betaalproces de betaling met uw laatst gebruikte creditcard aanbieden door de 3 laatste cijfers van uw kaartnummer te laten zien, zonder dat we daarvoor uw echte creditcardgegevens moeten opslaan of dat we deze van Computop opnieuw moeten ontvangen voor de betaling. U moet dan enkel nog de veiligheidscode ingeven, die aan Computop wordt doorgegeven. Deze procedure verbetert de bescherming van uw creditcardgegevens die tijdens de hele procedure bij Computop versleuteld kunnen blijven. Als u dan de creditcard kiest die u voor de betaling wil gebruiken, geven wij alleen de pseudocode en de veiligheidscode in versleutelde vorm aan Computop door en Computop herkent dann aan de hand van de pseudocode, welke in het systeem bewaarde creditcardnummers moeten worden gedebiteerd.

Als je bij ons betaalt met een creditcard, worden je creditcardgegevens (soort kaart, naam van de kaarthouder, kaartnummer en geldigheidsduur, maar niet de validatiecode) voor een termijn van 36 maanden in versleutelde vorm opgeslagen door de Computop Wirtschaftsinformatik GmbH om toekomstige aankopen in onze e-shop te vergemakkelijken door het selecteren van de geregistreerde creditcard.

Bij het betalen met een creditcard worden de volgende gegevens verwerkt:


• Soort kaart (American Express, Mastercard of VISA)

• Naam van de kaarthouder

• Kaartnummer

• Validatiecode

• Geldigheidsduur

Om een wettelijk voorgeschreven zgn. sterke cliëntauthenticatie en de implementatie van een hierop voortbouwend klantvriendelijk, sneller authenticatieproces (zogenaamde ‘frictionless flow’) mogelijk te maken, worden bij het betalen met een creditcard naast de hierboven genoemde creditcardgegevens ook de volgende gegevens verwerkt:

• basisgegevens van de betaalrekening (adresgegevens, gegevens over adreswijzigingen van de rekeninghouder, frequentie en omvang van wijzigingen van het wachtwoord voor de toegang tot de rekening, informatie over de frequentie van het kaartgebruik)

• factuuradres, bezorgadres en contactgegevens betreffende de bestelling

• gegevens over het gebruik van gift cards (tegoed van de kaart en frequentie van gebruik)


d) Volgen van een zending

Na het plaatsen van een bestelling via onze online shop krijgt u voor de levering van uw pakket statusmeldingen van het betreffende transportbedrijf.

Hiervoor geven we uw e-mailadres – afhankelijk van de leveringsmethode die u hebt gekozen – door aan

bpost, Muntplein, 1000 Brussel, België

of DHL Vertriebs GmbH, Charles-de-Gaulle-Straße 99180, 8900 Bonn, Duitsland,

die wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te beschermen. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@esprit.be.


e) Click and Reserve & Click en Collect

Wij bieden u de kans om als lid van ons Esprit Friends loyaltyprogramma artikelen via onze online shop in offline stores te reserveren (Click and Reserve) of dergelijke artikelen in de online shop te kopen en in de offline retail stores af te halen (Click and Collect). In het kader van Click and Reserve en Click and Collect worden uw naam, adres, bestel- en factuurnummer aan de betreffende offline store doorgegeven, zodat u zich ter plaatse kunt identificeren en de gereserveerde artikelen kunnen worden toegewezen.


f) Back-in-Stock-mails

In het geval een door u uitgekozen artikel niet meer in uw maat beschikbaar zou zijn, bieden we u ook de optie om u per e-mail te informeren als deze opnieuw beschikbaar is. Om hiervoor contact met u te kunnen opnemen, verzoeken we u om uw e-mailadres door te geven.


g) behamics

We gebruiken de tool ‘behamics’ van behamics AG, Fürstenlandstraße 35, 9001 St Gallen, Zwitserland, om je winkelbeleving in onze e-shop te verbeteren en je erbij te helpen om aansluitend op je voorkeuren bijpassende, bijzonder modieuze producten in de passende maten te selecteren. Hierdoor willen we retourzendingen van artikelen tot een minimum beperken en eveneens je tevredenheid verhogen.

Hiertoe analyseert behamics hoe en welke producten je tijdens een aansluitend bezoek van onze e-shop (een zogenaamde ‘sessie’) bekijkt (zoals bezochte productpagina’s of welke producten er zich in je winkelmandje bevinden), hoe je met de producten omgaat evenals of je in het verleden producten aan ons hebt geretourneerd en welke dat zijn. behamics vergelijkt deze gegevens met algemene informatie over de koop- en retourfrequentie voor de producten waarin je geïnteresseerd bent.

Op basis hiervan toont behamics in onze e-hop aanbevelingen bij de bekeken producten die op jou zijn afgestemd om je waardevolle adviezen te geven. Bovendien laat behamics jou weten of de producten waarin je geïnteresseerd bent ook bij andere klanten populair zijn. Om je sessie te kunnen identificeren, moet behamics verder het IP-adres verwerken waarmee je eindapparaat verbinding maakt met onze e-shop.

Voor zover hierbij persoonsgegevens worden verwerkt, is dit gebaseerd op de rechtsgrond van art. 6 lid 1 onder f AVG.

In het kader van deze gegevensverwerking treedt behamics AG als onze verwerker op.


2. Doel en wettelijke basis van de gegevensverwerking


a) Uw persoonsgegevens die we in het kader van uw gebruik van onze online shop ontvangen, gebruiken we voor de verwerking en afhandeling van de koopovereenkomsten die in de online shop zijn gesloten alsook voor de dienstverlening en advisering aan onze klanten. Bovendien gebruiken we uw persoonsgegevens ook om de rechten te laten gelden die voortvloeien uit de met u afgesloten of tot stand gekomen koopovereenkomsten. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in het kader van aankopen en het aankoopproces in onze online shop is art. 6 lid 1 punt b AVG.


b) Het doel van de credit check is om wanbetalingen en de desbetreffende risico’s te vermijden en te minimaliseren. Aangezien credit checks alleen gebeuren, als we de verzending van de goederen voorbereiden zonder een overeenkomend garantiemiddel te krijgen (bv. bij kopen op rekening), hebben we een gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking. Gedetailleerde informatie over Infoscore Consumer Data GmbH i.S.d. Art. 14 AVG: informatie over de bedrijfsdoeleinden, over de doeleinden van de opslag van gegevens, over de ontvangers van de gegevens, over het recht om zelf uw informatie op te vragen, over uw recht om vergeten te worden en rechtzetting, etc. vindt u via de volgende link: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt. De wettelijke basis voor de doorgifte van uw gegevens voor de credit check is te vinden in art. 6 lid 1 punten b en f AVG. Doorgifte op basis van deze bepalingen mag alleen gebeuren als dit voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of van derden noodzakelijk is en als dit niet primeert boven de te beschermen belangen van de betrokken personen.


c) Dezelfde doeleinden zoals bij b) gelden ook voor de detectie en preventie van misbruik. De wettelijke basis voor de detectie en preventie van misbruik is eveneens art. 6 lid 1 punten b en f AVG.


d) De verwerking van je gegevens in het kader van het betaalproces geschiedt om de door jou gekozen betaalwijze door te kunnen voeren. Rechtsgrond voor het doorgeven van je gegevens aan externe betalingsdienstaanbieders is art. 6, lid 1, punt a en b AVG. Indien er in het kader van het betaalproces een creditcard wordt gebruikt, moet een zogenaamde sterke cliëntauthenticatie worden doorgevoerd. Rechtsgrond voor deze verwerking van je gegevens is art. 6, lid 1, punt c AVG in combinatie met de regelingen van de richtlijn EU 2015/2366 (zgn. ‘Tweede Richtlijn Betalingsdiensten’, PSD 2) resp. de Duitse wet inzake het toezicht op betaaldiensten (ZAG). Indien in het kader van de afwikkeling van een creditcardbetaling de uitvoering van een gebruiksvriendelijke authenticatie (frictionless flow) voor de gebruiker wordt beoogd, geschiedt de verwerking van je gegevens op basis van ons rechtmatige belang conform art. 6, lid 1, punt b AVG.


e) De doorgifte van uw e-mailadres en telefoonnummer aan de postdienst heeft tot doel om u over de status van uw zending te informeren, zodat u tijdig kunt inplannen wanneer het pakket op uw leveradres aankomt. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens aan postdienstverleners voor het volgen van zendingen is art. 6, lid 1, punt f AVG.


f) De gegevensverwerking bij Click and Reserve en Click and Collect gebeurt om de identificatie van de klant ter plaatse in de betreffende winkel mogelijk te maken. De wettelijke basis voor Click and Reserve & Click and Collect is art. 6 lid 1 punt b AVG.


g) De gegevensverwerking bij Back-in-Stock gebeurt om u te informeren wanneer het betreffende artikel in uw maat beschikbaar is. De wettelijke basis voor de Back-in-Stock-mail is art. 6 lid 1 punt a AVG. De verleende toestemming kunt u op elk moment per e-mail aan service@esprit.com herroepen met gevolgen voor de toekomst.


3. Duur van de opslag

Wij verwerken uw gegevens doorgaans voor de duur van onze overeenkomst. Dit omvat ook de totstandkoming van een overeenkomst (precontractuele relatie).

Daarnaast zijn we onderworpen aan verschillende verplichtingen inzake bewaring en documentatie die onder andere voortvloeien uit het handelswetboek (HWB) en de belastingwet. De daarin vermelde termijnen voor bewaring en documentatie bedragen tot tien jaar na het einde van de contractuele of precontractuele relatie.

Verder kunnen speciale, wettelijke voorschriften een langer bewaartermijn vereisen, bv. het bewaren van bewijsmiddelen in het kader van de wettelijke verjaringsregels. Volgens art.195 ff. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) bedraagt de normale verjaringstermijn drie jaar, maar er kunnen ook verjaringstermijnen van tot wel 30 jaar van toepassing zijn.

Als de gegevens voor de vervulling van de contractuele of wettelijke plichten en rechten niet meer vereist zijn, worden deze regelmatig verwijderd, tenzij hun – tijdelijke – verdere verwerking vereist is voor de vervulling van de hierboven vermelde doeleinden wegens een overwegend, gerechtvaardigd belang.

In het kader van een betaling per creditcard bewaren we de volgende gegevens telkens voor de vermelde termijnen, als u uw toestemming hebt gegeven om deze te bewaren bij uw keuze van de betaalmethode ‘creditcard’:


• PKN pseudo-kaartnummer: deze ID blijft 36 maanden bewaard

• Naam van de kaarthouder: wij bewaren deze waarde gedurende 12 maanden

• Geldigheidsduur: de gegevens worden 12 maanden bewaard


IV. Nieuwsbrief

Informatie over de nieuwsbrief die op onze website wordt aangeboden, vindt u in het afzonderlijke privacybeleid voor nieuwsbrieven op https://www.esprit.be/nl/privacybeleid-newsletter/data-protection-newsletter.html.


V. Contactformulier, chat en e-mailgegevens, melding van storingen


1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking, beheer van de klantenservice van ESPRIT door ESPRIT Europe GmbH

Op onze website kunt u o.a. een contactformulier, chatsoftware, een e-mailadres, faxnummer, telefoonnummer en formulier voor het melden van storingen vinden. Verder hebt u de mogelijkheid om via diverse social media platformen (Facebook, Instagram) contact met ons op te nemen. Zo kunt u direct met onze klantenservice contact opnemen.

De klantenservice wordt beheerd door Esprit Europe GmbH, Esprit-Allee, 40882 Ratingen, Duitsland, een onderneming van de Esprit ondernemingsgroep.

Indien en voor zover u contact met ons opneemt via het op onze websites ter beschikking gestelde contactformulier, via chat, e-mail, per telefoon, fax, formulier voor het melden van storingen of via onze social media platformen en inlichtingen over uw bestellingen of over uw klantenstatus opvraagt, zou het voor een redelijke verwerking van uw verzoek nodig kunnen zijn dat u ons bepaalde persoonsgegevens meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bestel- of factuurnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ter verificatie en verwerking van uw aanvraag. Indien u via een social media platform contact met ons opneemt, willen wij u erop attenderen dat deze geen eigendom is van Esprit en buiten de invloedssfeer van Esprit valt. Om deze reden kan de bescherming en vertrouwelijkheid van de ons via het betreffende social media platform ter beschikking gestelde gegevens niet worden gewaarborgd. Voor vragen met betrekking tot gegevensbescherming dient u zich te wenden tot de exploitanten en eigenaren van het betreffende social media platform.

De eerdergenoemde gegevens die de klantenservice nodig heeft voor de verwerking van uw verzoek, geven we door aan Esprit Europe GmbH die hierna zelf met u contact opneemt.

Er worden in dit kader geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.


2. Doel en wettelijke basis van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens via het betreffende contactkanaal dient voor ons alleen om uw aanvraag af te handelen en uw verzoek te verwerken.. Hierin ligt ook het noodzakelijk gerechtvaardigd belang voor de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens de conversatie worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te vermijden en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens, die u naar aanleiding van uw aanvraag ter beschikking stelt, is art. 6 lid 1 punt f AVG. Als het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking te vinden in art. 6 lid 1 punt b AVG.


3. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze voor het behalen van het doel van hun registratie niet meer nodig zijn. Voor de persoonsgegevens uit de invoervelden van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verstuurd, is dit het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker is afgewerkt. De conversatie is afgewerkt als uit de omstandigheden blijkt dat het betreffende onderwerp als afgesloten wordt beschouwd. Onder bepaalde omstandigheden moeten we bepaalde persoonsgegevens uit de gevoerde communicatie toch voor een langer termijn bewaren (bv. als bewijsmateriaal, indien in de conversatie afspraken over verrichte aankopen werden gemaakt, beslissingen over coulance door Esprit, afspraken over betalingen en garantieclaims, enz.).

De bijkomende persoonsgegevens die tijdens de conversatie werden opgevraagd, worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen verwijderd.


VI. Registratie als Esprit Friend

U hebt op elk moment de mogelijkheid om u in het kader van een concrete bestelling of onafhankelijk hiervan als Esprit Friend te registreren en aan ons loyaltyprogramma deel te nemen.. Meer informatie over uw registratie als Esprit Friend alsook over de manier en de mate waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen het Esprit Friends programma, vindt u in de privacyverklaring voor Esprit Friends, die u kunt lezen op https://www.esprit.be/nl/privacyverklaring-esprit-friends/data-privacy-statement-esprit-friends.html.


VII. Storefinder


1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij bieden u een ‘Storefinder’ service aan, waar u op basis van uw postcode of uw geolocatie alle Esprit stores en verkooppunten kunt vinden.


2. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de beschikbaarstelling van de ‘Storefinder’ service op onze website. Als u uw toestemming geeft om uw geolocatiegegevens door te geven, gebeurt dit uitsluitend om uw positie te bepalen. Als u de Storefinder niet op basis van een postcode gebruikt, maar wel via uw geolocatie winkels wil vinden, kunt u dit via de technische opvraging in uw browser vrijgeven. De bepaling van uw positie gebeurt dan in overeenstemming met de toegekende technische toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment herroepen als u contact met ons opneemt via dp@esprit.com.


3. Duur van de opslag

Uw locatiedatum wordt alleen voor het concrete localiseringsproces gebruikt en niet lang bewaard.


VIII. Productbeoordeling en klanttevredenheidsonderzoeken via de Medallia-enquêtetool


Graag willen we dat je tevreden bent over onze producten en dienstverlening. We vinden het daarom belangrijk dat je ons eenvoudig en gemakkelijk kunt meedelen hoe je de winkelbeleving hebt ervaren. Hiervoor maken we gebruik van de klanttevredenheidstool Medallia, waarmee we onder andere onze klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren, maar aan de hand waarvan we ook productbeoordelingen van je kunnen krijgen. Hoe dit precies werkt, lichten we hieronder toe.


Er zijn verschillende manieren waarop je aan onze klanttevredenheidsonderzoeken kunt meedoen.


1. Link via de Esprit store

(a) Als je een aankoop hebt gedaan met je Esprit Friends-kaart, sturen we je na je aankoop een afzonderlijke mail voor deelname aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Als je de link in deze e-mail gebruikt, word je direct naar de website met het klanttevredenheidsonderzoek geleid. De rechtsgrond voor het toesturen van de uitnodigingsmail is je toestemming volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder a van de AVG.

(b) Je kunt ook deelnemen aan het klanttevredenheidsonderzoek door bijvoorbeeld met je smartphone of tablet de QR-code van je kassabon of die van een deelnemerskaart in de Esprit store te scannen. De QR-code leidt je meteen verder naar de website waarop je kunt deelnemen aan het klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij verzamelen we gegevens over welk eindapparaat je hebt gebruikt. Zo kunnen we vaststellen hoe het aantal deelnemers over de verschillende eindapparaten is verdeeld. De verzamelde apparaatgegevens gebruiken we bij de analyse in samengevoegde vorm, zodat gegevens niet meer tot jou persoonlijk kunnen worden herleid. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking bij het gebruik van de website is artikel 6, lid 1, onder b van de AVG, en artikel 6, lid 1, onder f van de AVG voor de gegevensverwerking gerelateerd aan de evaluatie.


2. Link via de Esprit webshop

(a) Als je deelneemt aan het Esprit Friends-programma, sturen we je na je aankoop een afzonderlijke mail voor deelname aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Als je de link in deze e-mail gebruikt, word je direct naar de website met het klanttevredenheidsonderzoek geleid. De rechtsgrond voor het toesturen van de uitnodigingsmail is je toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a van de AVG.

(b) Na je aankoop in de webshop ontvang je via een pop-upvenster een uitnodiging voor deelname aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Via een directe link word je naar het klanttevredenheidsonderzoek geleid. We verzamelen hierbij - net als bij elk bezoek aan onze website - ook je IP-adres en de desbetreffende browsergegevens. Bovendien verzamelen we gegevens over welk eindapparaat je hebt gebruikt. Zo kunnen we vaststellen hoe het aantal deelnemers over de verschillende eindapparaten is verdeeld. De verzamelde apparaatgegevens gebruiken we bij de analyse in samengevoegde vorm, zodat gegevens niet meer tot jou persoonlijk kunnen worden herleid. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking bij het gebruik van de website is artikel 6, lid 1, onder b van de AVG, en artikel 6, lid 1, onder f van de AVG voor de gegevensverwerking gerelateerd aan de evaluatie.


3. Link via de Esprit app

(a) Na je aankoop sturen we je een afzonderlijke mail voor deelname aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Als je de link in deze e-mail gebruikt, word je direct naar de website met het klanttevredenheidsonderzoek geleid. De rechtsgrond voor het toesturen van de uitnodigingsmail is je toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a van de AVG.

(b) Na je aankoop in de app ontvang je via een pop-upvenster een uitnodiging voor deelname aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Via een directe link word je naar het klanttevredenheidsonderzoek geleid. Hierbij verzamelen we gegevens over welk eindapparaat je hebt gebruikt. Zo kunnen we vaststellen hoe het aantal deelnemers over de verschillende eindapparaten is verdeeld. De verzamelde apparaatgegevens gebruiken we bij de analyse in samengevoegde vorm, zodat gegevens niet meer tot jou persoonlijk kunnen worden herleid. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking bij het gebruik van de website is artikel 6, lid 1, onder b van de AVG, en artikel 6, lid 1, onder f van de AVG voor de gegevensverwerking gerelateerd aan de evaluatie. Meer informatie hierover vind je in onze privacyverklaring voor de Esprit app.


4. Gegevensverzameling bij deelname aan het klantttevredenheidsonderzoek

We verzamelen in het kader van je deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek persoonsgegevens, namelijk je voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. We hebben deze gegevens nodig om eventueel achteraf persoonlijk contact met je op te nemen.

De rechtsgrond voor de verwerking is je toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a van de AVG.

Verder verwerken we gedurende het klanttevredenheidsonderzoek je IP-adres om een verbinding tussen je eindapparaat en de server van Medallia (zie hieronder) tot stand te kunnen brengen. We verzamelen verder ook gegevens over welk eindapparaat, welk besturingssysteem en welke browser je gebruikt. Zo kunnen we vaststellen hoe het aantal deelnemers over de verschillende eindapparaten is verdeeld. Ook kunnen we op die manier onze enquêtes optimaliseren voor de betreffende eindapparaten en browsertypes. Bovendien verzamelen we gegevens over de manier waarop je met onze enquêtes omgaat, dus hoelang je met een vraag bezig bent en op welke pagina je een enquête beëindigt. Met deze gegevens willen wij toekomstige enquêtes nog klantvriendelijker inrichten. De verzamelde apparaatgegevens gebruiken we bij de analyses in samengevoegde vorm, zodat gegevens niet meer tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking bij het gebruik van de website is artikel 6, lid 1, onder b van de AVG, en artikel 6, lid 1, onder f van de AVG voor de gegevensverwerking gerelateerd aan de evaluatie.


Doorgifte van persoonsgegevens

Klanttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd en in opdracht verwerkt door dienstverlener Medallia, Inc. uit Californië, VS (‘Medallia’). De doorgifte van persoonsgegevens vindt hierbij plaats op basis van de toestemming die je hiervoor hebt gegeven volgens artikel 6, lid 1, onder a van de AVG in verbinding met artikel 28 van de AVG (orderverwerking).

Medallia bevindt zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het bedrijf is gevestigd in de VS. Bij gegevensoverdracht naar de VS kan momenteel niet gegarandeerd worden dat het niveau van gegevensbescherming hetzelfde is als in de landen van de Europese Unie. Hou hiermee rekening bij het verlenen van toestemming. Meer informatie vind je hier.


Opslag en bewaartermijn

Ons doel is om je persoonsgegevens alleen te verwerken voor zover strikt noodzakelijk. We bewaren je persoonsgegevens daarom alleen zolang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of, indien van toepassing, zolang een langere bewaartermijn wettelijk is voorgeschreven dan wel gerechtvaardigd is.

Alle resultaten van het onderzoek worden zo opgeslagen en verwerkt, dat ze niet persoonlijk tot deelnemers van het onderzoek kunnen worden herleid.


IX. Klantenonderzoek via de Qualtricstool

Jouw mening is belangrijk voor ons, of het nu gaat om de tevredenheid over jouw winkelervaring bij ons, onze producten en diensten als geheel, of jouw mening over en indruk van de modewereld. Om die reden voeren we geregeld via onze eShop klantenonderzoeken uit, waarmee jij jouw mening over verschillende thema’s kwijt kunt .


Gegevensverzameling bij deelname aan het klantttevredenheidsonderzoek

In principe kun je anoniem deelnemen aan onze klantenonderzoeken. Als dit in het kader van het klantenonderzoek noodzakelijk is of je dit wenst, verzamelen wij je naam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Als je dit wenst, gebruiken wij deze gegevens om nadien persoonlijk contact te kunnen opnemen. 

De rechtsgrond voor de verwerking is je toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a van de AVG.


In ieder geval verwerken wij bij het klanttevredenheidsonderzoek je IP-adres om de verbinding mogelijk te maken tussen jouw eindapparaat en de server waarop het klantenonderzoek wordt gehost. We verzamelen verder ook gegevens over welk eindapparaat, welk besturingssysteem en welke browser je gebruikt. Zo kunnen we vaststellen hoe het aantal deelnemers over de verschillende eindapparaten is verdeeld. Ook kunnen we op die manier onze enquêtes optimaliseren voor de betreffende eindapparaten en browsertypes. Bovendien verzamelen we gegevens over de manier waarop je met onze enquêtes omgaat, dus hoelang je met een vraag bezig bent en op welke pagina je een enquête beëindigt. Met deze gegevens willen wij toekomstige enquêtes nog klantvriendelijker inrichten. De verzamelde apparaatgegevens gebruiken we bij de analyses in samengevoegde vorm, zodat gegevens niet meer tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking bij het gebruik van de website is artikel 6, lid 1, onder b van de AVG, en artikel 6, lid 1, onder f van de AVG voor de gegevensverwerking gerelateerd aan de evaluatie.


Doorgifte van persoonsgegevens

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een opdrachtverwerking van dienstverlener Qualtrics, een dochteronderneming van SAP. Alle servers die door Qualtrics voor deze dienst worden gebruikt staan in de Europese Unie. De doorgifte van persoonsgegevens vindt hierbij plaats op basis van de toestemming die je hiervoor hebt gegeven volgens artikel 6, lid 1, onder a van de AVG in samenhang met artikel 28 van de AVG (orderverwerking).


Opslag en bewaartermijn

Ons doel is om je persoonsgegevens alleen te verwerken voor zover strikt noodzakelijk. We bewaren jouw persoonsgegevens daarom alleen zolang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of, indien van toepassing, zolang een langere bewaartermijn wettelijk is voorgeschreven dan wel gerechtvaardigd is.


X. Gegevensverwerking bij het maken van een Personal Shopping-afspraak


In onze ESPRIT stores bieden we je de mogelijkheid om afspraken te maken voor persoonlijk winkeladvies. Hoe we je gegevens daarbij verwerken, kun je hier lezen.


1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als je een Personal Shopping-afspraak met ons maakt, verzamelen we bij het maken van de afspraak je IP-adres en het tijdstip van toegang tot de reserveringstool, je naam, je e-mailadres, de datum en het tijdstip van de afspraak die je hebt geboekt, informatie omtrent de store waarin je de afspraak boekt en alle overige informatie die je ons bij het boeken van de afspraak laat toekomen. 

Voor het verwerken van de geboekte afspraken maken we gebruik van de reserveringstool cituro, van Florian Heymel Consulting, Schertlinstraße 48, 86159 Augsburg, Duitsland. Voor de ontvangst en verwerking van de reserveringsaanvragen maken we gebruik van Florian Heymel Consulting als onze verwerker.

De reserveringstool vereist het plaatsen van een cookie die de door jou gemaakte reservering toekent aan je actuele bezoek aan onze website. 


Enkele van onze ESPRIT stores worden geëxploiteerd door franchisenemers. Deze stores moeten worden beschouwd als onafhankelijke entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking. Wanneer je een Personal Shopping-afspraak maakt in een store die door een franchisenemer wordt geëxploiteerd, moeten de bovenstaande gegevens, met uitzondering van je IP-adres en het tijdstip waarop je toegang hebt verkregen tot de reserveringstool, aan de betreffende franchisestore worden verstrekt om je boeking te verwerken.

Er worden geen verdere gegevens aan derden verstrekt.


2. Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van deze gegevens is het bieden van de mogelijkheid om een afspraak te maken en de boeking van je afspraak te verwerken. Bovendien gebruiken we je verbindingsgegevens (IP-adres en tijdstip van toegang) evenals de door jou verstrekte namen en het e-mailadres om misbruik van de reserveringstool te voorkomen.

De wettelijke basis voor de verwerking van je verbindingsgegevens, je naam, de datum, het tijdstip en de store van je geboekte afspraak, alsmede voor de overdracht van je reserveringsgegevens aan een van onze franchisestores, indien je daar je Personal Shopping-afspraak maakt, is de afwikkeling van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b) EU-AVG). De wettelijke basis voor de verwerking van je gegevens ter voorkoming van het misbruik van de reserveringsfunctie is ons legitieme belang bij een probleemloze verstrekking van deze gegevens (artikel 6 lid 1 sub f) EU-AVG). De wettelijke basis voor de verwerking van alle overige, vrijwillig door jou verstrekte informatie is je toestemming (art. 6 lid 1 sub a) EU-AVG).


3. Duur van de opslag

We bewaren je gegevens zo lang als nodig is voor de verwerking van je geboekte afspraak. Indien je jouw toestemming herroept of bezwaar maakt tegen onze gegevensverwerking, zullen we de betreffende gegevens op dat moment verwijderen.


C. Uw privacyrechten

Onder bepaalde voorwaarden kunt u bij ons de volgende privacyrechten doen gelden:


• Recht op herroeping van uw toestemming: als u voor bepaalde soorten van verwerkingsactiviteiten uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze toestemming op elk moment met effect voor de toekomst herroepen. Deze herroeping vermindert echter niet de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voor de intrekking van uw toestemming of voor zover de verwerking via een andere juridische grondslag wordt gerechtvaardigd.

• Recht op inzage: zo hebt u het recht om van ons informatie te krijgen over uw gegevens die we hebben bewaard volgens de bepalingen van art. 15 AVG (eventueel met beperkingen volgens art. 34 BDSG).

• Recht op rectificatie: naar aanleiding van uw aanvraag zullen we de over u bewaarde gegevens volgens art. 16 AVG corrigeren, indien deze ontoereikend of foutief zijn.

• Recht op wissing: indien u het wenst, zullen we uw gegevens volgens de bepalingen van art. 17 AVG verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met andere wettelijke regels (bv. wettelijk verplichte bewaartermijnen of de beperkingen volgens art. 35 BDSG) of een doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van onze kant (bv. Voor de verdedigingen van onze rechten en claims).

• Recht op beperking van de verwerking: rekening houdend met de bepalingen in art. 18 AVG kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken.

• Recht van bezwaar: verder kunt u tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar maken volgens art. 21 AVG. Dit recht van bezwaar geldt bij de aanwezigheid van bepaalde redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien en alleen voor de verwerking van gegevens, waarvan de rechtmatigheid op een belangenafweging berust, zoals bij profilering of direct marketing doeleinden. We zullen uw gegevens in dit geval niet meer verwerken, tenzij we van rechtswege gemachtigd zijn om uw bezwaar te verwerpen. Als u echter bezwaar hebt tegen direct marketing, inclusief profilering, zullen we zonder opgave van redenen uw gegevens voor deze doeleinden niet meer verwerken.

Indien u uw toestemming hebt gegeven voor direct marketing en deze direct marketing niet meer wil ontvangen, kunt u uw toestemming op elk moment met effect voor de toekomst herroepen.

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt eveneens het recht om uw gegevens volgens de bepalingen van art. 20 AVG in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen of ze aan een derde partij door te geven.

• Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: verder hebt u het recht om klacht in te dienen bij elke bevoegde, toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). Wij raden u in elk geval aan om uw bezwaar eerst te richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming (dp@esprit.com), zodat we uw verzoek zo snel mogelijk en klantgericht kunnen oplossen.


Voor een vlotte verwerking vragen we u om uw aanvragen omtrent de uitoefening van uw rechten schriftelijk naar het volgende adres te sturen of rechtstreeks naar onze functionaris voor gegevensbescherming.

Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Duitsland

dp@esprit.com


D. Overdracht aan derden

Voor klantcommunicatie via e-mail of push-berichten in het kader van uw aan ons toegekende toestemming, worden uw persoonlijke klantgegevens opgeslagen en verwerkt in ons CRM-systeem en overgedragen naar onze verzendoplossing voor e-mail en push-berichten (Salesforce Marketing Cloud). De verzendoplossing wordt beheerd door Salesforce Inc. Uw gegevens (klantnummer, naam, adres, telefoonnummer, e-mail, marketing permissions, enz.) worden in de Europese Unie door Salesforce gehost. Salesforce kent uw gegevens niet aan u toe, wat technisch wordt gegarandeerd. Als u ons uw toestemming hebt verstrekt, zullen we dit systeem gebruiken om informatie over het gebruik van e-mail te verzamelen (verzendingen, openingen, clicks) om onze service voor u te verbeteren en om u relevantere informatie toe te laten komen. Indien u hier niet langer mee akkoord gaat, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken door u af te melden voor de nieuwsbrief en/of push-berichten.

We hebben bovendien andere dienstverleners ingeschakeld die als verwerkers toegang hebben tot uw gegevens en deze verwerken voor doeleinden die door ons specifiek zijn gedefinieerd. Deze verwerkers kunnen marketing service providers, website hosting service providers, IT support service providers of website analyse service providers zijn. Informatie over deze dienstverleners vindt u in de paragrafen van deze privacyverklaring bij de betreffende gegevensverwerkingsactiviteiten.

Indien dit om juridische of wettelijke redenen noodzakelijk is, zouden we ook verplicht zijn om bepaalde gegevens door te geven aan derden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen dit autoriteiten, externe adviseurs, zakenpartners, rechtbanken, experts, maar ook interne bedrijfscomités en controleorganen zijn, indien nodig.E. Versie

Deze informatie aangaande de gegevensbescherming werd voor het laatst op 15.09.2023 bijgewerkt. Esprit behoudt zich het recht voor om deze informatie aangaande de gegevensbescherming van tijd tot tijd bij te werken.