WETTELIJKE INFORMATIE OVER HET RECHT OP TERUGZENDING


8. Herroeping8.1 Herroepingsrecht

U hebt het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste artikelen in bezit heeft of heeft genomen.


U kunt uw herroeping uitoefenen door ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. een per post verstuurde brief, fax of e-mail) te informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

LinkDe herroepingsverklaring dient te worden gezonden aan:


Esprit Online Shop

Customer Service

Stockholmer Allee 95

30539 Hannover

Duitsland


Fax: 02 273 6442 (vast net)

E-mail: info@esprit.be

Telefoon: 02 273 6441 (vast net)


Om de herroepingstermijn te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


8.2 Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij op de hoogste zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen of nadat wij de goederen hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel waarvan u bij de oorspronkelijke transactie gebruik hebt gemaakt, tenzij met u nadrukkelijk iets anders overeen is gekomen, in geen enkel geval brengt deze terugbetaling voor u kosten met zich mee.


Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.


U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn van herroeping wordt nagekomen indien u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. Wij nemen de kosten voor het terugsturen van de goederen voor onze rekening.


U bent alleen verantwoordelijk voor een waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van het hanteren van de goederen, verdergaand dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.


8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten betreffende levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de vervaardiging afhangt van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegespitst.