PRIVACYBEPALINGEN VOOR NIEUWSBRIEF-DIENSTEN


Wij willen dat je je bij ons goed voelt als klant. Dat betekent voor ons natuurlijk ook dat je kunt vertrouwen op een verantwoordelijke omgang met jouw gegevens. Daarom willen we hieronder uitleggen hoe en waarom wij jouw gegevens verwerken. Deze privacyverklaring is zo opgebouwd dat het voldoet aan de bepalingen van artikel 13 van de EU-AVG waarbij voor ons vooral transparantie en jouw vertrouwen centraal staan. Indien je daarom na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen zou hebben, staan wij graag voor je ter beschikking. Onze klantendienst bereik je via info@esprit.be en onze privacyverantwoordelijke via datenschutz[at]esprit-friends.com.


I. Algemene bepalingenEerst en vooral is het natuurlijk belangrijk om te vermelden wie ‘wij’ eigenlijk zijn. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is


Esprit Europe GmbH

Esprit-Allee

40882 RatingenMet ‘jouw gegevens’ bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op jou als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

(Dit is wat de wet in artikel 4, nr. 1 AVG hierover zegt: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon).


II. Welke gegevens verwerken wijWelke gegevens we feitelijk van je verwerken, hangt af van de diensten die wij je bieden. Vervolgens gaan we na of je al lid bent van Esprit Friends.


1. Voor de gepersonaliseerde nieuwsbriefdienst aan abonnees

a. Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, wil je er zeker van zijn dat we je aanbevelingen, aanbiedingen en ook kortingsbonnen sturen die voor jou van belang zijn. Daarom worden onze nieuwsbrieven individueel op jou afgestemd door middel van zogenaamde personalisatie.

Om de nieuwsbrief te personaliseren, verwerken we naast

– je e-mailadres en je naam ook

– je stamgegevens, bijvoorbeeld je woonplaats, geslacht en leeftijd evenals

– informatie die we via je winkelgedrag ontvangen in onze online shop of onze Esprit APP , zog. gebruikersgegevens. Dit omvat naast reeds gekochte artikelen, bijvoorbeeld ook artikelen die je hebt bekeken, in je winkelwagentje hebt gelegd of op jouw verlanglijstje hebt gezet. Ook gegevens over jouw verblijfsduur op onze pagina’s of onze APP, evenals je klikgedrag en de pagina van waaruit je bij ons bent gekomen, behoren daartoe. We verwerken deze gegevens echter niet samen met je naam, maar wel via een identificatienummer, een zogenaamd pseudoniem. Dit zorgt ervoor dat deze gegevens alleen automatisch kunnen worden geanalyseerd, maar niet door onze medewerkers, om zo jouw privacy zo veel mogelijk te beschermen.

De personalisatie van de nieuwsbrief gebeurt dan via een zogenaamde segmentatie. Dit betekent dat we bepaalde koopgewoonten en gedragspatronen toewijzen aan specifieke producten en ze vervolgens aanbevelen in onze nieuwsbrief. De aard en omvang van de gegevens die we gebruiken voor deze segmentatie is aan voortdurende verandering onderhevig.


b. Bovendien willen we voorkomen dat onze nieuwsbrieven jou storen. We vinden het ook belangrijk om te weten hoe jij onze nieuwsbrieven ontvangt. Daarom gaan we ook na of je onze nieuwsbrief opent, waarin je concreet geïnteresseerd bent en waarop je hebt geklikt. We bewaren deze informatie ook alleen onder een pseudoniem om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. In de toekomst willen we, afhankelijk van of en in welke mate je onze nieuwsbrieven interessant vindt, het aantal nieuwsbrieven dat we je sturen, verhogen of verlagen op basis van deze gegevens.


c. Als je lid bent van Esprit Friends, verwerken wij ook de gegevens die we in het kader van het Friend-programma over jou verzamelen. Die gegevens zijn:

– Esprit Friends registratiegegevens

– gegevens over aankopen en loyaliteitspunten

– voorkeuren voor e-mail en postreclame

– in de online shop en in de Esprit app geuite productinteresses, evenals

– in de e-shop en Esprit app verzamelde gebruikersgegevens

Ook willen we door de verwerking van deze gegevens, de grootst mogelijke relevantie van onze nieuwsbrief voor jou bereiken en je geschikte aanbiedingen sturen.


d. DDe gepersonaliseerde nieuwsbrief sturen we alleen naar jou, als je je hierop actief hebt ingeschreven en ons hiervoor dus een actieve toestemming hebt gegeeven (zoals wettelijk geregeld in artikel 6 lid 1 punt a AVG). Om ervoor te zorgen dat we de nieuwsbrief naar het juiste adres sturen, sturen we je voor aanvang van het abonnement een bevestigingsmail, waarin we je vragen om nogmaals je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen. Je kunt je hier inschrijven op de nieuwsbrief.

Om bij te houden hoe je onze nieuwsbrief hebt gebruikt (zie letter b.), hebben wij onderzocht of we daardoor jouw privacy niet benadelen. Aangezien we deze gegevens verwerken zonder dat we deze persoonlijk aan jou kunnen toewijzen, is jouw privacy beschermd. Daarom hebben we een rechtmatig belang bij deze verwerking (wettelijk geregeld in artikel 6 lid 1 punt f AVG). Als je dat echter niet zou willen, kan je hiertegen natuurlijk vormvrij en kosteloos bezwaar maken. Dit doe je best door een e-mail te sturen naar info@esprit.be. OPGELET: aangezien onze nieuwsbrieven altijd gepersonaliseerd zijn, kunnen we alleen ingaan op jouw bezwaar door je geen nieuwsbrieven meer te sturen.


2. Voor de gepersonaliseerde nieuwsbriefdienst aan bestaande klanten

a. Wanneer je bij ons iets koopt in de online shop, willen we je passende aanbevelingen voor gelijkaardige producten sturen via onze individueel op jou afgestemde nieuwsbrief voor bestaande klanten. Voor deze nieuwsbrief verwerken we

– je e-mailadres, je naam en de aankopen die je bij ons hebt gedaan.


b. Ook bij de nieuwsbrieven voor bestaande klanten willen we dat ze je niet gaan storen. Verder is het voor ons natuurlijk ook voordelig om te weten of je de producten die we je aanbevelen interessant vindt. Daarom gaan we hier ook na of je onze nieuwsbrief opent, wat jij concreet interessant vindt en waarop je dus hebt geklikt. Deze informatie wordt alleen onder een pseudoniem opgeslagen om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Ook hier willen we in de toekomst, afhankelijk van of en in welke mate je onze nieuwsbrieven interessant vindt, het aantal nieuwsbrieven dat we je sturen, verhogen of verlagen op basis van deze gegevens.


c. Natuurlijk is de kans groot dat je geïnteresseerd bent in producten die lijken op de artikelen die je al hebt gekocht. Dit vormt voor ons een legitiem belang om een nieuwsbrief met dergelijke, gelijkaardige producten op te sturen (wettelijk is dit in artikel 6 lid 1 punt f AVG en artikel 7 lid 3 UWG geregeld). Natuurlijk kan het zijn dat je dat niet wilt. Daarom heb je natuurlijk steeds het recht om vormvrij en kosteloos bezwaar te maken tegen de verzending van deze nieuwsbrief. Dit kan je het beste doen door een korte e-mail te sturen naar info@esprit.be. Na een herroeping zal je van ons geen nieuwsbrieven voor bestaande klanten meer ontvangen.


3. Voor onze feedbackverzoeken

a. Ons doel is om voortdurend te verbeteren. Daarom is jouw mening over onze producten en diensten natuurlijk zeer relevant voor ons. Wanneer je bij ons iets hebt gekocht, sturen we je een verzoek om ons feedback te geven over jouw aankoopervaring. Het feedbackverzoek bevat ook aanbevelingen, aanbiedingen en kortingsbonnen waarmee we jouw interesse willen opwekken. Om je het feedbackverzoek te sturen, verwerken we dezelfde gegevens als voor onze gepersonaliseerde nieuwsbrieven voor abonnees (zie hierboven). Natuurlijk is het geven van feedback vrijwillig. Jouw feedback bewaren we anoniem in ons systeem. In het geval dat dit niet zou gaan vanwege een verzoek, zullen we jouw feedback anonimiseren zodra we jouw verzoek kunnen oplossen. Je kunt ook op elk gewenst moment vragen om je feedback te verwijderen.


b. Ook bij de feedbackverzoeken gaan we na of jij deze hebt geopend en waarop jij hebt geklikt. Ook dit heeft tot doel om alleen nieuwsbrieven te sturen die voor jou relevant zijn.


c. Je ontvangt alleen een feedbackverzoek van ons als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. De toestemming voor het feedbackverzoek is gekoppeld aan de toestemming voor de nieuwsbrief.

Ook hier hebben wij een legitiem belang bij het volgen van jouw gebruikersgedrag van het feedbackverzoek (wettelijk is dat in artikel 6 lid 1 punt f AVG geregeld). Als je dat niet zou willen, kan je hiertegen natuurlijk kosteloos en vormvrij bezwaar maken. Dat doet u het beste door een e-mail te sturen naar info@esprit.be.


4. Voor onze beschikbaarheidsherinnering

a. In onze online shop bieden we je de mogelijkheid om je te registreren voor een beschikbaarheidsherinnering bij producten die niet meer beschikbaar zijn in jouw maat. Zodra het gewenste artikel weer beschikbaar is, brengen we je per e-mail op de hoogte. Hiervoor verwerken we jouw e-mailadres en de informatie over welk artikel je in welke maat wenst.

Als je je hebt ingeschreven op onze gepersonaliseerde nieuwsbriefdienst, bevat de beschikbaarheidsherinnering ook aanbevelingen, aanbiedingen en kortingsbonnen die zijn afgestemd op jouw voorkeuren. Als je geïnteresseerd bent in wat daarmee allemaal verbonden is, kan je dit hierboven nog eens nalezen. Er is geen verschil met onze nieuwsbriefdienst voor abonnees.


b. De beschikbaarheidsherinnering sturen we je alleen als je hiervoor jouw actieve toestemming hebt gegeven (wettelijk is dit in artikel 6 lid 1 punt a AVG geregeld).


III. Aan wie we uw gegevens doorgevenWij hebben dienstverleners ingeschakeld die als verwerkers toegang hebben tot uw gegevens en deze verwerken voor specifiek door ons gedefinieerde doeleinden. Deze verwerkers kunnen marketing service providers, website hosting service providers, IT support service providers of website analyse service providers zijn. Onze dienstverleners zijn onder andere:

– Arvato SCM Solutions, An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Duitsland – beheer van de Esprit e-shop

– Defacto GmbH, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen, Duitsland – beheer van het Esprit Friends loyaliteitsprogramma

– Prudsys AG, Zwickauer Str. 16, 09112 Chemnitz, Duitsland – creëren van productaanbevelingen in de e-shop en in de Esprit nieuwsbrief

– Salesforce.com GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 München, Duitsland – beheer van de verzendoplossing voor e-mail en pushberichten.


IV. BewaartermijnGegevens die we opslaan als je daarmee hebt instemt, verwijderen we zodra je jouw toestemming intrekt. Gegevens die we verwerken op basis van ons legitieme belang, bewaren we tot op het moment waarop ons belang verdwijnt.


V. Jouw privacyrechtenAls je wilt weten welke informatie we over jou bewaren, als we gegevens moeten corrigeren of verwijderen, kan je contact met ons opnemen en zullen we jouw verzoek meteen verwerken.

Specifiek heb je de volgende rechten, voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan:

• Recht op herroeping van je toestemming: als je jouw toestemming hebt gegeven voor bepaalde soorten verwerkingsactiviteiten, kan je deze toestemming op elk moment intrekken met effect voor de toekomst. Deze intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

• Recht op informatie: je hebt het recht om informatie bij ons te verkrijgen over je gegevens die bij ons zijn opgeslagen volgens de regels van artikel 15 AVG.

• Recht op rectificatie: op jouw verzoek zullen we de over jouw bewaarde gegevens volgens artikel 16 AVG corrigeren, wanneer deze ontoereikend, onvolledig of onjuist zijn.

• Recht op wissing: wanneer je het wenst, zullen we jouw gegevens volgens de bepalingen van artikel 17 AVG verwijderen, voor zover andere wettelijke bepalingen (bv. wettelijke bewaartermijnen) of een overwegend legitiem belang van ons (bv. om onze rechten en claims te verdedigen) dit niet in de weg staan.

• Recht op beperking van de verwerking: rekening houdend met de vereisten van artikel 18 AVG, kan je ons verzoeken om de verwerking van jouw gegevens te beperken.

• Recht op bezwaar: verder kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens volgens artikel 21 AVG. Dit recht van bezwaar bestaat om bepaalde redenen die voortvloeien uit je specifieke situatie, en alleen voor gegevensverwerking waarvan de wettigheid is gebaseerd op een belangenafweging met betrekking tot profilering of voor directmarketingdoeleinden. We zullen jouw gegevens in dit geval niet verwerken, tenzij we wettelijk gerechtigd zijn om jouw bezwaar te verwerpen. Als je echter bezwaar hebt tegen direct marketing, inclusief profilering, zullen we jouw gegevens zonder verdere kennisgeving niet meer verwerken voor deze doeleinden.

• Recht op gegevensoverdracht: je hebt ook het recht om jouw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat in overeenstemming met de bepalingen van artikel 20 AVG of om ze te laten overdragen aan een derde partij.

• Klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: bovendien heb je het recht om klacht in te dienen bij elke bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (art. 77 AVG). We raden je echter aan om eerst een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (dp@esprit.com), zodat we je verzoek zo snel mogelijk en klantgericht kunnen oplossen.


Al jouw rechten kan je laten gelden via de contactgegevens die je aan het begin van deze privacyverklaring kunt vinden.